Kancelaria: Al. Niepodległości 223/1, 02-087 Warszawa, Tel.: (22) 831 12 34
Polish version English Version German version Russian Version Chinese Version

Karolina Bennich

Karolina Bennich jest aplikantem radcowskim w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Ukończyła studia prawnicze obroną pracy magisterskiej w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jest stypendystą programu LLP Erasmus na uczelni przyjmującej Università degli Studi di Bari Aldo Moro we Włoszech. Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach krajowych i międzynarodowych w działach prawa cywilnego, gospodarczego oraz postępowań sądowych w Polsce i we Włoszech, gdzie zajmowała się bieżącą obsługą prawną przedsiębiorców, w tym przedsiębiorców zagranicznych.

Posługuje się językiem angielskim i włoskim.

 

Dodatkowe informacje


Wyróżnienia

Kontakt

  • Al. Niepodległości 223/1, 02-087 Warszawa
  • Email: biuro@kondrat.pl
  • Telefon: +48 (22) 831 12 34
  • Fax: +48 (22) 357 98 63