Kancelaria: Al. Niepodległości 223/1, 02-087 Warszawa, Tel.: (22) 831 12 34
Polish version English Version German version Russian Version Chinese Version

Dominika Chrabańska

Dominika Chrabańska, adwokat, zajmuje się zagadnieniami związanymi z szeroko rozumianym prawem farmaceutycznym, w szczególności problematyką dopuszczania do obrotu produktów leczniczych oraz prawem medycznym. Ukończyła studia prawnicze w Akademii Leona Koźmińskiego. Jest również absolwentką Podyplomowego Studium Prawa Farmaceutycznego w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Doświadczenie w prawie farmaceutycznym oraz medycznym zdobyła pracując w kancelariach specjalizujących się w tym zakresie. Jest autorem publikacji prawniczych oraz przeprowadziła szereg wykładów dotyczących prawa farmaceutycznego. Dominika posiada również doświadczenie w zakresie reprezentowania klientów przed sądami, w szczególności w sprawach administracyjnych oraz w postępowaniu karnym.

Dodatkowe informacje


Wyróżnienia

Kontakt

  • Al. Niepodległości 223/1, 02-087 Warszawa
  • Email: biuro@kondrat.pl
  • Telefon: +48 (22) 831 12 34
  • Fax: +48 (22) 357 98 63