Kancelaria: Al. Niepodległości 223/1, 02-087 Warszawa, Tel.: (22) 831 12 34
Polish version English Version German version Russian Version Chinese Version

Magdalena Ostasz

Magdalena Ostasz jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Podczas studiów uzyskała stypendium DAAD na naukę niemieckiego języka prawniczego w Bremie (Niemcy). Była również stypendystką programu Socrates/Erasmus. W ramach tego programu studiowała prawo na Uniwersytecie w Dreźnie (Niemcy), a następnie odbywała praktyki w tamtejszym Ministerstwie Sprawiedliwości. Ukończyła również studia podyplomowe LL.M. z zakresu Prawa własności intelektualnej w Exeter – Wielka Brytania (zajęcia w języku angielskim) oraz w Dreźnie – Niemcy (zajęcia w języku niemieckim). Aplikację radcowską odbywała w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe z zamówień publicznych na Uniwersytecie Warszawskim.

Specjalizuje w prawie zamówień publicznych. Zajmuje się doradztwem z zakresu zamówień publicznych zarówno instytucjom publicznym (jednostkom budżetowym, jednostkom samorządu terytorialnego oraz spółkom z udziałem jednostek samorządu terytorialnego), które występują w charakterze zamawiającego, jak i prywatnym instytucjom, które występują w charakterze wykonawcy. Pomaga w przygotowywaniu dokumentacji przetargowej oraz reprezentuje obsługiwane podmioty w sporach przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądem. Ponadto, specjalizuje się w obsłudze podmiotów działających w obszarze związanym z działalnością badawczo-rozwojową, w tym tworzeniu start-upów, przygotowywaniu umów z zakresu prawa własności intelektualnej oraz wszelkich umów związanych z tą działalnością. Zajmuje się również kompleksową obsługą przedsiębiorców.

Dodatkowe informacje


Wyróżnienia

Kontakt

  • Al. Niepodległości 223/1, 02-087 Warszawa
  • Email: biuro@kondrat.pl
  • Telefon: +48 (22) 831 12 34
  • Fax: +48 (22) 357 98 63