Kancelaria: Al. Niepodległości 223/1, 02-087 Warszawa, Tel.: (22) 831 12 34
Polish version English Version German version Russian Version Chinese Version

Marta Zalewska

Marta Zalewska jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz słuchaczką w Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza w Warszawie. Uczestniczyła w licznych wykładach i konferencjach naukowych z zakresu prawa własności intelektualnej. Doświadczenie zawodowe zdobywała odbywając praktyki w sądach oraz pracując w warszawskich kancelariach.
Do zespołu Kancelarii Kondrat i Partnerzy dołączyła w 2018 roku i pracuje w Dziale Patentów i Znaków Towarowych.

Dodatkowe informacje


Wyróżnienia

Kontakt

  • Al. Niepodległości 223/1, 02-087 Warszawa
  • Email: biuro@kondrat.pl
  • Telefon: +48 (22) 831 12 34
  • Fax: +48 (22) 357 98 63