Kancelaria: Al. Niepodległości 223/1, 02-087 Warszawa, Tel.: (22) 831 12 34
Polish version English Version German version Russian Version Chinese Version

Katarzyna Biegańska

Katarzyna Biegańska jest doktorantką w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie w Białymstoku. Skończyła Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim.
Doświadczenie zdobywała pracując w białostockich i warszawskich kancelariach prawnych zajmujących się m.in. prawem cywilnym, administracyjnym i handlowym. Do zespołu Kancelarii KONDRAT dołączyła na początku 2017 roku.
Specjalizuje i rozwija się w zagadnieniach prawa autorskiego, postępowaniach prowadzonych w sprawach znaków towarowych związanych z naruszeniami praw własności intelektualnej, w zakresie znaków krajowych, wspólnotowych i międzynarodowych.

Dodatkowe informacje


Wyróżnienia

Kontakt

  • Al. Niepodległości 223/1, 02-087 Warszawa
  • Email: biuro@kondrat.pl
  • Telefon: +48 (22) 831 12 34
  • Fax: +48 (22) 357 98 63