Kancelaria: Al. Niepodległości 223/1, 02-087 Warszawa, Tel.: (22) 831 12 34
Polish version English Version German version Russian Version Chinese Version

Krzysztof Bąk

Krzysztof Bąk jest aplikantem radcowskim w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Ukończył studia prawnicze obroną pracy magisterskiej w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach krajowych i międzynarodowych w działach IP oraz corporate/M&A. Współpracował również przy projektach z zakresu danych osobowych oraz projektach procesowych obejmujących zagadnienia z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego w tym w szczególności prawa konkurencji. Krzysztof dołączył do zespołu Kancelarii KONDRAT we wrześniu 2017 r. Zajmuje się głównie zagadnieniami z Departamentu Life Sciences. Ponadto, łącząc swoje doświadczenia z zakresu prawa korporacyjnego i IP, sporządza i opiniuje umowy oraz zapewnia bieżącą obsługę przedsiębiorcom. Umiejętności procesowe rozwija również czasie prywatnym, czego dowodem jest zajęcie II miejsca w Konkursie Arbitrażowym Konfederacji Lewiatan w roku 2017 r.

Poza prawem w kręgu zainteresowań Krzysztofa znajduje się squash, muzyka i śpiew chóralny, rower oraz kinematografia amerykańska.

Dodatkowe informacje


Wyróżnienia

Kontakt

  • Al. Niepodległości 223/1, 02-087 Warszawa
  • Email: biuro@kondrat.pl
  • Telefon: +48 (22) 831 12 34
  • Fax: +48 (22) 357 98 63