Kancelaria: Al. Niepodległości 223/1, 02-087 Warszawa, Tel.: (22) 831 12 34
Polish version English Version German version Russian Version Chinese Version

Agata Witkowska

Agata Witkowska jest radcą prawnym, członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Szkoły Prawa Francuskiego zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z Wydziałem Prawa, Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Orleanie.
Ukończyła studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku europeistyka, a także studia podyplomowe z zakresu prawa własności intelektualnej oraz spółek handlowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Była stypendystką Środkowoeuropejskiego Programu Wymiany Uniwersyteckiej (Czechy) oraz Erasmus (Słowenia).
Doświadczenie zdobywała w kancelariach zajmujących się m.in. własnością intelektualną, ze szczególnym uwzględnieniem znaków towarowych, obsługą przedsiębiorców oraz prowadzeniem spraw sądowych z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego.
Agata dołączyła do Kancelarii Kondrat w 2017 r. Zajmuje się głównie zagadnieniami z Departamentu Life Sciences, jak również sprawami dotyczącymi znaków towarowych oraz szeroko rozumianą obsługą przedsiębiorców.
Posługuje się językiem angielskim i francuskim.

Dodatkowe informacje


Wyróżnienia

Kontakt

  • Al. Niepodległości 223/1, 02-087 Warszawa
  • Email: biuro@kondrat.pl
  • Telefon: +48 (22) 831 12 34
  • Fax: +48 (22) 357 98 63