Kancelaria: Al. Niepodległości 223/1, 02-087 Warszawa, Tel.: (22) 831 12 34
Polish version English Version German version Russian Version Chinese Version

Aleksandra Krajewska

Aleksandra Krajewska jest studentką prawa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Uczestniczyła w międzynarodowych wymianach studenckich, a obecnie angażuje się w różnorodne organizacje  oraz koła naukowe. Dotychczas zdobywała doświadczenie w kancelarii notarialnej oraz odbywając staż w międzynarodowej firmie zajmującej się obrotem nieruchomościami. Biegle włada językiem niemieckim oraz angielskim. Do zespołu Kancelarii KONDRAT dołączyła w 2017 roku i pracuje w Dziale Patentów i Znaków Towarowych.

Dodatkowe informacje


Wyróżnienia

Kontakt

  • Al. Niepodległości 223/1, 02-087 Warszawa
  • Email: biuro@kondrat.pl
  • Telefon: +48 (22) 831 12 34
  • Fax: +48 (22) 357 98 63