Kancelaria: Al. Niepodległości 223/1, 02-087 Warszawa, Tel.: (22) 831 12 34
Polish version English Version German version Russian Version Chinese Version

Justyna Kamińska

Justyna Kamińska jest aplikantką rzecznikowską przy Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych.

Ukończyła prawo na Uniwersytecie Warszawskim. W czasie studiów uczestniczyła w zajęciach poświęconych tematyce własności intelektualnej. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w warszawskich kancelariach prawnych zajmujących się m.in. prawem cywilnym, handlowym i gospodarczym, a także przez 2 lata w kancelarii prawno-patentowej.

Do zespołu Kancelarii KONDRAT dołączyła na początku 2017 roku.

Zajmuje się doradztwem i obsługą prawną w zakresie rejestracji, spraw spornych i dotyczących naruszeń krajowych, unijnych i międzynarodowych znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Posiada także wiedzę w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz praw autorskich.

Posiada certyfikat z języka angielskiego.

Dodatkowe informacje


Wyróżnienia

Kontakt

  • Al. Niepodległości 223/1, 02-087 Warszawa
  • Email: biuro@kondrat.pl
  • Telefon: +48 (22) 831 12 34
  • Fax: +48 (22) 357 98 63