Kancelaria: Al. Niepodległości 223/1, 02-087 Warszawa, Tel.: (22) 831 12 34
Polish version English Version German version Russian Version Chinese Version

Anna Molęda

Anna Molęda jest absolwentką wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła także studia podyplomowe grafiki komputerowej na Wydziale Artystycznym UMCS.

W Kancelarii KONDRAT zajmuje się pracami administracyjnymi w zakresie znaków towarowych i patentów oraz obsługą finansową klientów.

Dodatkowe informacje


Wyróżnienia

Kontakt

  • Al. Niepodległości 223/1, 02-087 Warszawa
  • Email: biuro@kondrat.pl
  • Telefon: +48 (22) 831 12 34
  • Fax: +48 (22) 357 98 63