Kancelaria: Al. Niepodległości 223/1, 02-087 Warszawa, Tel.: (22) 831 12 34
Polish version English Version German version Russian Version Chinese Version

Katarzyna Szostak-Tebbens

Katarzyna Szostak-Tebbens jest radcą prawnym z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym. Studiowała prawo na uniwersytetach w Krakowie i Tilburgu (Holandia). Odbyła aplikację radcowską w OIRP w Katowicach.

Pracowała w Departamencie Prawnym Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej (UKIE), gdzie zajmowała się dostosowaniem prawa polskiego do wymogów prawa Unii Europejskiej.

Odbywała staż w Komisji Europejskiej.

W Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) była m.in. dyrektorem Departamentu Ochrony Konsumenta.

Następnie jako starszy radca w Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa była pełnomocnikiem w międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych oraz przed sądami powszechnymi, w sprawach gospodarczych i cywilnych.

Jest autorem licznych opinii i ekspertyz prawnych z zakresu prawa międzynarodowego i gospodarczego. Przez wiele lat członek Rad Nadzorczych w Spółkach. Zajmuje się również zagadnieniami z zakresu prawa autorskiego. Prelegent wielu konferencji i szkoleń.

Pracuje w j. angielskim.

Dodatkowe informacje


Wyróżnienia

Kontakt

  • Al. Niepodległości 223/1, 02-087 Warszawa
  • Email: biuro@kondrat.pl
  • Telefon: +48 (22) 831 12 34
  • Fax: +48 (22) 357 98 63