Kancelaria: Al. Niepodległości 223/1, 02-087 Warszawa, Tel.: (22) 831 12 34
Polish version English Version German version Russian Version Chinese Version

Anna Fiłonowicz

Anna Fiłonowicz jest adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie.

Ukończyła prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w kancelariach prawnych zajmujących się m.in. międzynarodowymi transakcjami związanymi z przejściem praw własności intelektualnej oraz obsługą przedsiębiorców.

Do zespołu Kancelarii KONDRAT dołączyła w 2016 roku.

Specjalizuje się w postępowaniach zgłoszeniowych, spornych i dotyczących naruszeń krajowych i wspólnotowych znaków towarowych, zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz zagadnieniach prawa autorskiego. Reprezentuje klientów przed Urzędem Patentowym RP, sądami administracyjnymi i powszechnymi. 

Dodatkowe informacje


Wyróżnienia

Kontakt

  • Al. Niepodległości 223/1, 02-087 Warszawa
  • Email: biuro@kondrat.pl
  • Telefon: +48 (22) 831 12 34
  • Fax: +48 (22) 357 98 63