Kancelaria: Al. Niepodległości 223/1, 02-087 Warszawa, Tel.: (22) 831 12 34
Polish version English Version German version Russian Version Chinese Version

Marta Szczygieł

Marta Szczygieł jest absolwentką Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. W trakcie studiów aktywnie angażowała się w działalność naukową, prowadząc badania nad własną koncepcją uzdatniania wody.

Do zespołu Kancelarii dołączyła w 2016 roku i sprawuje funkcję specjalisty ds. patentów. Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas pracy w funduszu inwestycyjnym, gdzie zajmowała się weryfikacją potencjału komercjalizacyjnego technologii we wczesnej fazie rozwoju. Przygotowywała także analizy typu Freedom to Operate oraz Patent Landscape, określające możliwość wdrożenia nowych produktów na rynki zagraniczne bez naruszenia praw innych podmiotów oraz aktualnych, światowych trendów i liderów wynalazczości. Łącznie oceniła kilkadziesiąt innowacyjnych technologii, w ramach programu BRIdge Alfa oraz konkursów takich jak „Energia + Innowacje".

W wolnym czasie lubi oglądać filmy dokumentalne.

Dodatkowe informacje


Wyróżnienia

Kontakt

  • Al. Niepodległości 223/1, 02-087 Warszawa
  • Email: biuro@kondrat.pl
  • Telefon: +48 (22) 831 12 34
  • Fax: +48 (22) 357 98 63