Kancelaria: Al. Niepodległości 223/1, 02-087 Warszawa, Tel.: (22) 831 12 34
Polish version English Version German version Russian Version Chinese Version

Anna Sowa-Jadczyk

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierunek Prawo.
Ukończyła Aplikację Rzecznika Patentowego i została wpisana na listę rzeczników patentowych.
Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prawem własności przemysłowej, prawem autorskim oraz nadzorem właścicielskim.
Ekspert IPR (Intellectual Property Rights) Biura Komisji Europejskiej TAIEX. Ukończyła podyplomowe studia prawa własności intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim. Odbyła staże w Komisji Europejskiej, austriackim i niemieckim Urzędzie Patentowym, a także w Sądzie Patentowym w Monachium. Prelegent licznych międzynarodowych i krajowych konferencji. Autorka licznych publikacji związanych z prawem własności intelektualnej.
Posiada również wieloletnie doświadczenie w kierowaniu projektami międzynarodowymi, w tym związanymi z tworzeniem funduszy kapitałowych (tzw. seed capital), jak również w tzw. nadzorze właścicielskim.

Dodatkowe informacje


Wyróżnienia

Kontakt

  • Al. Niepodległości 223/1, 02-087 Warszawa
  • Email: biuro@kondrat.pl
  • Telefon: +48 (22) 831 12 34
  • Fax: +48 (22) 357 98 63