Kancelaria: Al. Niepodległości 223/1, 02-087 Warszawa, Tel.: (22) 831 12 34
Polish version English Version German version Russian Version Chinese Version

Monika Faszcza

Monika Faszcza (Sapińska) jest studentką prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Do naszego zespołu dołączyła w lutym 2013 roku i zajmuje się w głównej mierze doradztwem w zakresie prawa własności przemysłowej, w tym postępowaniami prowadzonymi w sprawach znaków towarowych i wzorów przemysłowych związanych z naruszeniami praw własności intelektualnej i przemysłowej - zarówno w odniesieniu do znaków krajowych, wspólnotowych jak i międzynarodowych. Monika zajmuje się również sprawami obejmującymi zagadnienia z postępowania administracyjnego oraz cywilnego, w tym sporządzaniem opinii prawnych.

Posługuje się językiem angielskim oraz dzięki możliwości wyjazdu na półroczne stypendium Erasmus do Oviedo w Hiszpanii poznała w stopniu komunikatywnym język hiszpański.

Dodatkowe informacje


Wyróżnienia

Kontakt

  • Al. Niepodległości 223/1, 02-087 Warszawa
  • Email: biuro@kondrat.pl
  • Telefon: +48 (22) 831 12 34
  • Fax: +48 (22) 357 98 63