Kancelaria: Al. Niepodległości 223/1, 02-087 Warszawa, Tel.: (22) 831 12 34
Polish version English Version German version Russian Version Chinese Version

Monika Faszcza

Aplikantka rzecznikowska przy Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim oraz stypendystka programu LLP Erasmus na Uniwersytecie w Oviedo w Hiszpanii. Zajmuje się doradztwem w zakresie prawa własności przemysłowej, w tym postępowaniami prowadzonymi w sprawach znaków towarowych i wzorów przemysłowych związanych z naruszeniami praw własności intelektualnej i przemysłowej, zarówno w odniesieniu do znaków krajowych, wspólnotowych jak i międzynarodowych.

Dodatkowe informacje


Wyróżnienia

Kontakt

  • Al. Niepodległości 223/1, 02-087 Warszawa
  • Email: biuro@kondrat.pl
  • Telefon: +48 (22) 831 12 34
  • Fax: +48 (22) 357 98 63