Kancelaria: Al. Niepodległości 223/1, 02-087 Warszawa, Tel.: (22) 831 12 34
Polish version English Version German version Russian Version Chinese Version

Marcin Maćkowski

Marcin jest aplikantem rzecznikowskim w Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych.

Ukończył biotechnologię na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz podyplomowe studia menedżerskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

W trakcie studiów odbył staże naukowe na University of Chicago oraz University of Minnesota.

Dodatkowe informacje


Wyróżnienia

Kontakt

  • Al. Niepodległości 223/1, 02-087 Warszawa
  • Email: biuro@kondrat.pl
  • Telefon: +48 (22) 831 12 34
  • Fax: +48 (22) 357 98 63