Kancelaria: Al. Niepodległości 223/1, 02-087 Warszawa, Tel.: (22) 831 12 34
Polish version English Version German version Russian Version Chinese Version

Andrzej Chudy

Andrzej Chudy jest adwokatem i członkiem w Izbie Adwokackiej w Warszawie. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Prawa Hiszpańskiego, prowadzonej przez Uniwersytet Warszawski i Universidad de Castilla-La Mancha. Jest stypendystą programu LLP Erasmus 2010 na uczelni przyjmującej Universidad del País Vasco w Hiszpanii.

Jego doświadczenie zawodowe obejmuje doradztwo z zakresu prawa gospodarczego, budowlanego i medycznego. Realizował liczne transakcje, jak i reprezentował klientów w wielu procesach sądowych. Andrzej jest twórcą i Redaktorem Naczelnym «Młodej Palestry» – najbardziej rozpoznawalnego czasopisma kierowanego do młodych prawników w Polsce. Współtworzył eksperckiego bloga w obszarze Prawa Zamówień Publicznych – BPZP.

W kancelarii należy do działu Lifescience, zajmuje się prawem farmaceutycznym.

Posługuje się biegle językiem hiszpańskim i angielskim.

Dodatkowe informacje


Wyróżnienia

Kontakt

  • Al. Niepodległości 223/1, 02-087 Warszawa
  • Email: biuro@kondrat.pl
  • Telefon: +48 (22) 831 12 34
  • Fax: +48 (22) 357 98 63