Kancelaria: Al. Niepodległości 223/1, 02-087 Warszawa, Tel.: (22) 831 12 34
Polish version English Version German version Russian Version Chinese Version

dr inż. Magdalena Jezierska-Zięba

Magdalena jest absolwentką Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Doświadczenie zdobywała pracując w Instytucie Chemii Przemysłowej, w którym w 2010 roku uzyskała stopień doktora nauk technicznych. Jest rzecznikiem patentowym oraz członkiem Polskiej Izby Rzeczników Patentowych. Ukończyła także Podyplomowe Studium Prawa Własności Przemysłowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Specjalizuje się w przygotowywaniu opisów patentowych z dziedzin takich jak chemia, farmacja, mechanika, elektronika oraz w badaniach patentowych.

Mówi biegle w języku angielskim.

Dodatkowe informacje


Wyróżnienia

Kontakt

  • Al. Niepodległości 223/1, 02-087 Warszawa
  • Email: biuro@kondrat.pl
  • Telefon: +48 (22) 831 12 34
  • Fax: +48 (22) 357 98 63