Kancelaria: Al. Niepodległości 223/1, 02-087 Warszawa, Tel.: (22) 831 12 34
Polish version English Version German version Russian Version Chinese Version

Izabela Drzażdżyńska

Izabela posiada tytuł magistra ekonomii. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu prawa pracy na Uniwersytecie Warszawskim.

Do zespołu Kancelarii dołączyła we wrześniu 2009 r. i należy do departamentu patentów i znaków towarowych.

W Kancelarii zajmuje się pracami administracyjnymi w zakresie znaków towarowych i patentów, w szczególności przeprowadzaniem badań zdolności rejestracyjnej oznaczeń oraz dokonywaniem zgłoszeń wynalazków i znaków towarowych. Ponadto przygotowuje również wnioski refundacyjne do Ministerstwa Zdrowia. Zajmuje się także obsługą finansową klientów międzynarodowych.

 

 

Dodatkowe informacje


Wyróżnienia

Kontakt

  • Al. Niepodległości 223/1, 02-087 Warszawa
  • Email: biuro@kondrat.pl
  • Telefon: +48 (22) 831 12 34
  • Fax: +48 (22) 357 98 63