Kancelaria: Al. Niepodległości 223/1, 02-087 Warszawa, Tel.: (22) 831 12 34
Polish version English Version German version Russian Version Chinese Version

Dorota Malgin

Dorota Malgin jest radcą prawnym z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym.

Zdała egzamin sędziowski, ukończyła również aplikację radcowską. Pracowała w Departamencie Prawnym Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, a następnie była pracownikiem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdzie zajmowała m.in. stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Monitorowania Pomocy Publicznej oraz zastępcy dyrektora Departamentu Prawnego i Orzecznictwa Europejskiego.

Była odpowiedzialna za prowadzenie negocjacji akcesyjnych w obszarze konkurencja, doradzała również rządom państw przystępujących do UE w zakresie prawa europejskiego.

Wielokrotnie występowała przed sądami cywilnymi oraz Sądem Najwyższym w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów.

Ma również doświadczenie w sądowych sprawach gospodarczych oraz w sprawach administracyjnych.

Prelegent i wykładowca wielu konferencji i szkoleń. Autor publikacji m.in. z zakresu prawa europejskiego oraz prawa konkurencji.

Pracuje w j. angielskim i j. rosyjskim.

 

 

Dodatkowe informacje


Wyróżnienia

Kontakt

  • Al. Niepodległości 223/1, 02-087 Warszawa
  • Email: biuro@kondrat.pl
  • Telefon: +48 (22) 831 12 34
  • Fax: +48 (22) 357 98 63