Kancelaria: Al. Niepodległości 223/1, 02-087 Warszawa, Tel.: (22) 831 12 34
Polish version English Version German version Russian Version Chinese Version

Andrzej Przytuła

Andrzej jest adwokatem. Wcześniej ukończył prawo i politologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracę magisterską na temat ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa pisał pod kierunkiem prof. Michała du Vall'a. Aplikację adwokacką ukończył w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Warszawie. Andrzej posiada ponad 7 letnie doświadczenie zawodowe w obsłudze klientów Kancelarii w zakresie prawa cywilnego i prawa własności intelektualnej (prawo własności przemysłowej, prawo nieuczciwej konkurencji, prawo autorskie). Andrzej reprezentuje również klientów Kancelarii przed Urzędem Patentowym RP, sądami administracyjnymi i powszechnymi. Doradzał również klientom w sprawach z zakresu prawa farmaceutycznego i żywnościowego, dotyczących tzw. produktów z pogranicza.

W chwilach wolnych Andrzej rozwija swoje zainteresowania, koncentrujące się głównie na sporcie (piłka nożna, squash, siatkówka), literaturze (J. Grisham), filmie oraz muzyce.

Dodatkowe informacje


Wyróżnienia

Kontakt

  • Al. Niepodległości 223/1, 02-087 Warszawa
  • Email: biuro@kondrat.pl
  • Telefon: +48 (22) 831 12 34
  • Fax: +48 (22) 357 98 63