Kancelaria: Al. Niepodległości 223/1, 02-087 Warszawa, Tel.: (22) 831 12 34
Polish version English Version German version Russian Version Chinese Version

Andrzej Przytuła

Adwokat, partner, współkieruje Departamentem Patentów i Znaków Towarowych w Kancelarii KONDRAT i Partnerzy. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim (obrona pracy magisterskiej w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej) oraz Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. Wpisany na listę adwokatów w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Warszawie.
Posiada szerokie doświadczenie w obsłudze prawnej klientów w zakresie prawa cywilnego oraz prawa własności intelektualnej (w tym prawa własności przemysłowej, nieuczciwej konkurencji oraz prawa autorskiego i praw pokrewnych). Doradza również w sprawach z zakresu prawa farmaceutycznego i żywnościowego, w tym dotyczących tzw. produktów z pogranicza. Reprezentuje klientów przed Urzędem Patentowym RP, EPO, EUIPO, WIPO, sądami administracyjnymi i powszechnymi.
Autor wielu artykułów z zakresu prawa znaków towarowych na portalu www.znaktowarowy.info, m.in. „Znaki towarowe zapachowe”, "Kontrowersje wokół przestrzennego znaku towarowego - studium przypadku znaku towarowego firmy APPLE", "Apple Inc. przeciwny rejestracji znaku A.PL", "Znak BETWIN jednak opisowy dla gier, loterii i zakładów", "Zdolność odróżniająca szczególnego wyglądu powierzchni butelki wina musującego", "Brak opisowego charakteru znaku towarowego słownego <Mała czarna>”, a także z zakresu wzorów przemysłowych na portalu www.wzoryprzemyslowe.info, m.in. „Niezarejestrowany wspólnotowy wzór przemysłowy – definicja, cechy i zakres jego ochrony”, „Wspólne cechy i przesłanki ochrony zarejestrowanego i niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego”, „Roszczenia z tytułu naruszenia praw do wzoru przemysłowego”.
Współautor poradnika „Własność przemysłowa w projektach innowacyjnych” (Explanator, 2015).

Dodatkowe informacje


Wyróżnienia

Kontakt

  • Al. Niepodległości 223/1, 02-087 Warszawa
  • Email: biuro@kondrat.pl
  • Telefon: +48 (22) 831 12 34
  • Fax: +48 (22) 357 98 63