Kancelaria: Al. Niepodległości 223/1, 02-087 Warszawa, Tel.: (22) 831 12 34
Polish version English Version German version Russian Version Chinese Version

Blog

Na blogu prawo-medyczne.info dostępny jest nowy artykuł Natalii Dyda z Kancelarii KONDRAT i Partnerzy na temat zakazu działalności konkurencyjnej w umowach będących podstawą zatrudnienia kadry medycznej.

Na blogu prawo-medyczne.info ukazał się nowy artykuł Sławomira Molęda oraz Natalii Dyda z Kancelarii KONDRAT i Partnerzy na temat założeń ustawy tworzącej System Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej, potocznie zwany siecią szpitali.

W wydaniu nr 1/2017 Kwartalnika BIOTECHNOLOGIA ukazał się obszerny artykuł Moniki Faszcza z Kancelarii KONDRAT i Partnerzy na temat najnowszych regulacji prawnych dotyczących konserwantów w kosmetykach.

Na blogu ochronadanych-osobowych.info ukazał się nowy artykuł Pauliny Klimek-Woźniak z Kancelarii KONDRAT i Partnerzy na temat szczególnej kategorii danych osobowych jaką są dane wrażliwe.

Na blogu ochronadanych-osobowych.info ukazał się nowy artykuł Pauliny Klimek-Woźniak, aplikantki radcowskiej z Kancelarii KONDRAT i Partnerzy, na temat wykorzystywania przez pracodawców danych biometrycznych w celu dokonywania rejestracji czasu pracy swoich pracowników. W artykule znaleźć można odpowiedź na pytanie czy takie rozwiązanie jest dozwolone w świetle obowiązujących przepisów prawa.

Kancelaria KONDRAT i Partnerzy uruchomiła nowy blog o ochronie danych osobowych. Na wspomnianym blogu ochronadanych-osobowych.info pojawił się już pierwszy artykuł Pauliny Klimek-Woźniak na temat roli administratora bezpieczeństwa informacji.

Zapraszamy na blog prawo-medyczne.info, na którym zamieszczono nowy artykuł Natalii Dyda z Kancelarii KONDRAT i Partnerzy na temat projektu nowelizacji Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz o zmianach w ochronie danych osobowych pacjentów.

Na blogu prawofarmaceutyczne.info ukazał się artykuł Doroty Brzosko oraz Wiktorii Jaromskiej z Kancelarii KONDRAT i Partnerzy, w którym omówione zostały nowe przepisy ustawy Prawo Farmaceutyczne, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2017 r., nakładające dodatkowe obowiązki w zakresie przekazywania informacji o obrocie produktami leczniczymi dla podmiotów odpowiedzialnych, przedsiębiorców prowadzących działalność polegającą na prowadzeniu hurtowni farmaceutycznej, a także aptek ogólnodostępnych, punktów aptecznych oraz działów farmacji szpitalnej.

Na blogu prawofarmaceutyczne.info ukazał się Alert Prawny, autorstwa Justyny Stefańczyk-Kaczmarzyk oraz Doroty Brzosko z Kancelarii KONDRAT i Partnerzy, zawierający analizę poselskiego projektu ustawy z dnia 1.12.2016 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne.

czwartek, 29 grudzień 2016

Reklama usług medycznych w Internecie

Na blogu prawo-medyczne.info ukazał się artykuł Natalii Dyda z Kancelarii KONDRAT i Partnerzy na temat dopuszczalnych form reklamy usług medycznych w Internecie.

Na blogu prawokosmetyczne.info dostępny jest nowy artykuł Pauliny Surowiec z Kancelarii KONDRAT i Partnerzy, w którym ze szczegółami omówiony zostały wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nr C-592/14, wydany w dniu 21 września 2016 r. Wyrok ten dotyczy zakazu wprowadzania do obrotu w Unii Europejskiej kosmetyków, których składniki (lub kombinacje składników) były testowane na zwierzętach poza terytorium UE.

Na blogu prawo-medyczne.info ukazał się Alert Prawny, opracowany przez Sławomira Molęda i Natalię Dyda z Kancelarii KONDRAT i Partnerzy, podsumowujący skutki wprowadzenia w 2017 roku minimalnej stawki godzinowej w kwocie 13 zł brutto przy zleceniach oraz umowach o świadczenie usług.

Strona 1 z 7

Wyróżnienia

Kontakt

  • Al. Niepodległości 223/1, 02-087 Warszawa
  • Email: biuro@kondrat.pl
  • Telefon: +48 (22) 831 12 34
  • Fax: +48 (22) 357 98 63