Kancelaria: Al. Niepodległości 223/1, 02-087 Warszawa, Tel.: (22) 831 12 34
Polish version English Version German version Russian Version Chinese Version
piątek, 25 listopad 2016

Śniadanie prawne zorganizowane przez Kancelarię KONDRAT i Niderlandzko-Polską Izbę Gospodarczą

W dniu 23 listopada 2016 r. odbyło się spotkanie, zorganizowane przez Kancelarię KONDRAT i Partnerzy oraz Holendersko-Polską Izbę Gospodarczą, na temat zmian w prawie w zakresie ochrony znaków towarowych. Tytuł szkolenia brzmiał: "Chroń swój własny znak towarowy: nowe wyzwania w związku ze zmianami w prawie". Wydarzenie skierowane było do instytucji zainteresowanych aspektami ochrony znaków towarowych, a także dla wszystkich, dla których znaki towarowe odgrywają ważną rolę.

Prelegentami podczas wspomnianego wydarzenia byli:

 • dr Mariusz Kondrat - Rzecznik Patentowy, Europejski Rzecznik Patentowy, Adwokat, Kancelaria KONDRAT i Partnerzy;
 • Michał Chodorek - Adwokat, Kancelaria KONDRAT i Partnerzy;
 • Katarzyna Szostak-Tebbens - Radca prawny, Kancelaria KONDRAT i Partnerzy.

Kilka miesięcy temu polski Parlament wprowadził nowe przepisy o daleko idących konsekwencjach. W efekcie podmioty muszą same monitorować zgłoszenia podobnych lub identycznych znaków towarowych. Przed zmianą Urząd Patentowy RP w ramach prowadzonego postępowania zgłoszeniowego odmawiał rejestracji oznaczeń podobnych do zarejestrowanych znaków towarowych. Obecnie firmy muszą same monitorować nowe zgłoszenia nowych znaków towarowych i aktywnie podejmować działania prawne, mające na celu zabezpieczenie swoich interesów. Konferencja miała na celu przedstawienie w sposób bardziej szczegółowy zmian, które zaszły w zakresie ochrony znaków towarowych oraz omówienie strategii ochrony znaków towarowych i egzekwowaniu ewentualnych naruszeń.

Najważniejsze zagadnienia, które zostały omówione podczas spotkania:

 • Jak chronić znaki towarowe na podstawie obowiązujących systemów prawnych;
 • Monitoring zgłoszonych znaków towarowych, mający na celu ochronę przed rejestracją podobnych lub identycznych znaków towarowych;
 • Efektywne zarządzanie portfolio znaków towarowych;
 • Ochrona niezarejestrowanych znaków towarowych na podstawie prawa nieuczciwej konkurencji;
 • Przykłady nieuczciwych praktyk rynkowych w zakresie znaków (case study).

Izba polsko holenderska - Mariusz Kondrat Źródło zdjęcia: http://nlchamber.com.pl/legal-breakfast-kondratpartners/

Wyróżnienia

Kontakt

 • Al. Niepodległości 223/1, 02-087 Warszawa
 • Email: biuro@kondrat.pl
 • Telefon: +48 (22) 831 12 34
 • Fax: +48 (22) 357 98 63