Kancelaria: Al. Niepodległości 223/1, 02-087 Warszawa, Tel.: (22) 831 12 34
Polish version English Version German version Russian Version Chinese Version
czwartek, 13 wrzesień 2018

Zakończyło się XIV Międzynarodowe Sympozjum Urzędu Patentowego i WIPO, któremu partnerowała Kancelaria KONDRAT i Partnerzy

W dniach 6-7 września 2018 r. odbyło się XIV Międzynarodowe Sympozjum „Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce. IP w ekosystemie innowacji – strategie ochrony, zarządzanie i komercjalizacja” organizowane przez Urząd Patentowy RP oraz World Intellectual Property Organization (WIPO) w Międzynarodowym Centrum Kultury na Rynku Głównym w Krakowie. Nasza Kancelaria objęła patronat merytoryczny nad tym wydarzeniem. Ponadto Dr Mariusz Kondrat, partner zarządzający, adwokat i rzecznik patentowy wystąpił w roli panelisty w sesji „Własność Intelektualna w gospodarce globalnej”.

W sympozjum obok polskich specjalistów w zakresie ochrony własności intelektualnej – wystąpili również eksperci z Izraela, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii oraz Rumunii, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami w zakresie funkcjonowania, finansowania i rozwoju ekosystemów innowacji w tych krajach. Wydarzenie zgromadziło ponad 300 uczestników - przedstawicieli sektora nauki, biznesu oraz administracji publicznej, stanowiąc doskonałe forum prezentacji dobrych praktyk oraz wymiany doświadczeń.

Do grona współorganizatorów sympozjum należą Światowa Organizacja Własności Intelektualnej, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz uczelnie: Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska i Politechnika Krakowska.

Ponadto z uwagi na doniosłość tematyki obrad oraz międzynarodowy charakter przedsięwzięcia, do współpracy przystąpiły Ambasada Państwa Izrael oraz Ambasada Stanów Zjednoczonych.

Sympozjum było jednym z wydarzeń organizowanych w ramach Jubileuszu 100. Rocznicy ustanowienia na ziemiach polskich systemu ochrony własności przemysłowej, w tym powołania Urzędu Patentowego RP.

 

Relacja zdjęciowa: https://drive.google.com/drive/folders/1gnRYnvpy5-lNLl6YTbjHuAaX_5yBpguv

Więcej na temat do konferencji: https://www.uprp.pl/o-wydarzeniu/Menu09,764,29,index,pl/

Program Sympozjum: https://www.uprp.pl/uprp/_gAllery/94/13/94138/Program_Miedzynarodowego_Sympozjum_UPRP_-_IP_w_ekosystemie_innowacji__Krakow_6-7_wrzesnia_2018.pdf.pdf 

 

Mariusz Sympozjum UP wrzesień 2018

 

Wyróżnienia

Kontakt

  • Al. Niepodległości 223/1, 02-087 Warszawa
  • Email: biuro@kondrat.pl
  • Telefon: +48 (22) 831 12 34
  • Fax: +48 (22) 357 98 63