Kancelaria: Al. Niepodległości 223/1, 02-087 Warszawa, Tel.: (22) 831 12 34
Polish version English Version German version Russian Version Chinese Version
czwartek, 12 lipiec 2018

Dominika Chrabańska i Grzegorz Patek w Rzeczpospolitej „Czy szpitale mogą otrzymywać darowizny lekowe od producentów leków oraz jak należy je rozliczyć”

11 lipca Rzeczpospolita opublikowała artykuł autorstwa ekspertów KONDRAT i Partnerzy: Dominiki Chrabańskiej, adwokata i Grzegorza Patka, doradcy podatkowego i radcy prawnego „Czy szpitale mogą otrzymywać darowizny lekowe od producentów leków oraz jak należy je rozliczyć”.

Placówka publiczna otrzymująca bezpłatnie medykamenty od producenta musi rozpoznać przychód. Jednak jeśli jej celem statutowym jest m.in. ochrona zdrowia i w ten sposób spożytkuje otrzymane środki, to ma prawo do zwolnienia z CIT. 

W ostatnich latach obserwujemy na rynku usług medycznych coraz częstszą praktykę polegającą na przekazywaniu placówkom ochrony zdrowia produktów leczniczych w formie darowizny. Niektóre szpitale odmawiają jednak przyjmowania darowizn, tłumacząc się koniecznością zachowania wewnętrznych regulacji obowiązujących w danej placówce zdrowotnej. Tak naprawdę, w obawie przed posądzeniem o stronniczość, interesowność czy preferowanie produktów konkretnego producenta leku, dyrektorzy szpitali podejmują decyzję o nieprzyjmowaniu darowizn, które nierzadko przecież pozwalają uratować życie wielu pacjentów.

(…)
Cała publikacja dostępna na stronach RP: http://www.rp.pl

 pills

Źródło zdjęcia: https://pixabay.com

Wyróżnienia

Kontakt

  • Al. Niepodległości 223/1, 02-087 Warszawa
  • Email: biuro@kondrat.pl
  • Telefon: +48 (22) 831 12 34
  • Fax: +48 (22) 357 98 63